Spørsmål:

Jeg lurte på hva slags faktorer som påvirker blodsukkeret (insulinbehovet)?

Svar fra Diabeteslinjen:

Det er flere ting som påvirker blodsukkeret (insulinbehovet), og det er ikke alltid man kan gi klare svar på hvorfor blodsukkeret oppfører seg «uventet». 

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye blodsukkeret vil øke når du spiser ulike matvarer, og når blodsukkeret vil flate ut/gå ned. Foruten effekten av den enkelte matvare og matrett, vil den blodsukkerstigende effekten av et måltid også avhenge av faktorer som varierer fra individ til individ, og fra dag til dag; hvor fort magesekken tømmer seg, hvor godt du reagerer på insulin, hvilke medisiner eller typer insulin du bruker, aktivitet og psykiske faktorer i tiden før og etter måltidet.

Faktorer knyttet til maten:

 • Mengde karbohydrater
 • Type karbohydrater (spesielt innholdet av fiber)
 • Fett- og proteininnhold i maten
 • Struktur og partikkelstørrelse på maten (jo grovere og mer uraffinert, desto bedre)
 • Tilberedning (kokt, rått, findelt/moset, grad av «oppsvulming»)
 • Flytende eller fast

Faktorer knyttet til personen som spiser maten:

 • Magesekktømming 
 • Insulinresistens
 • Type behandling (type insulin og/eller tabletter)
 • Fysisk aktivitet før og etter måltidet
 • Psykologiske faktorer (depresjon, stress, forelskelse, sinne) kan gi både lavere og høyere blodsukker
 • Infeksjon og feber gir høyere blodsukkerverdier

For å teste matens effekt på blodsukkeret:

- Mål blodsukkeret rett før måltidet (skal da helst være 4-7 mmol/l) og ca. 2 timer etter at du startet å spise.
- Stiger blodsukkeret mer enn 3 måleenheter og ligger over 10 mmol/l ca. 2 timer etter matinntak, bør du enten endre på måltidets størrelse/sammensetning og/eller øke insulin/tablettdosen.
- Hvis blodsukkeret ligger <10 kan du trygt spise samme type og mengde mat igjen ved senere anledninger.

Gjenta dette noen gange/dager før du gjør for store endringer. Husk at det er mange faktorer som spiller inn og disse kan variere fra dag til dag.

Relaterte artikler:
- Blodsukker og måling
- Leve med høyt og lavt blodsukker

Du kan kontakte Diabeteslinjen på tlf. 815 21 948 og chat (hverdager 9-15), og via nett diabetes.no/linjen.