Omkring tre av tusen med diabetes type 1 vil kunne få en ustabil diabetes der blodsukkersvingningene er ekstreme, hyppige og uforklarlige.

Les mer på diabetes.co.uk (engelsk)