Hos personer med insulinkrevende diabetes finnes lave verdier, mens de med diabetes type 2 oftest har høye verdier til å begynne med.

Verdier under 2-300 pmol/l, uavhengig av måltid, er uttrykk for alvorlig insulinmangel, og ses vanligvis ved diabetes type 1. Man skal være oppmerksom på at C-peptid kan bli svært lavt ved debut av sykdom når blodsukkeret er svært høyt (> 30 mmol/l).

Målinger av C-peptid ved diabetes type 2 kan hjelpe i vurderingen av restproduksjon av insulin. Forhøyede fastende verdier over referanseområdet (>1480 pmol/l i norsk befolkning – med gjennom-snittlig BMI på 27 kg/m2) kan tyde på økt insulinproduksjon som svar på økt behov – overvekt (insulinresistens).

Stigning på mindre enn 1000 pmol/l to timer etter et karbohydratholdig måltid betyr relativ insulinmangel og kan indikere behov for insulinbehandling.