Diabetes er den hyppigste årsaken til Charcots fot og oppstår som følge av langvarig og utilfredsstillende kontroll av diabetes. Charcots fot er nerveskader i foten og fører til deformitet i fotskjelettet. Tilstanden er karakterisert ved unormale brudd og forskyvninger i ledd, oftest i foten, og den kan ende med deformitet ved sen eller manglende behandling.

Se mer informasjon på NHI.no