Dawn-fenomenet er et relativt vanlig hos personer med diabetes. Det skyldes at leveren produserer glukose om natten på grunn av insulinmangel og forhøyede nivåer av glukagon. Nivået av stresshormonet kortisol øker også på etternatten. Dawn er engelsk og betyr morgengry, eller tidlig morgen. Dette kalles «dawn phenomenon» på engelsk. Fysisk aktivitet på kvelden og tidligere kveldsmat kan dempe dette. Insulin satt før sengetid er også effektivt.

Klikk her for å lese svar på spørsmål til Diabeteslinjen: Årsak til høyere fastende blodsukker?