Vanligst hos eldre mennesker. Enkelte sykdommer/helseproblemer har vist seg å øke risikoen for å utvikle demens:

• Diabetes
• Høyt blodtrykk (over 140/90 med mer Hg)
• Andre hjerte-/karsykdommer
• Røyking

I tillegg er faktorer som høyt kolesterol, høyt nivå av homocystein, og overvekt med på å øke risikoen for Alzheimer. Faren for å utvikle Alzheimers øker desto flere risikofaktorer man har.

Les også vår artikkel Demens - en diabeteskomplikasjon?

Se artikkel Type 2-diabetes og demens på NHI.no (3.11.2011)

Se informasjon om demens fra folkehelseinstituttet

For mer info, se Nasjonalforeningen for folkehelse