Følingssymptomer er dessuten vanskelig å gjenkjenne under dykking. Ved kostregulert og/eller medikamentregulert diabetes vil dykking bli individuelt vurdert. Ta med deg legeattest fra spesialist (indremedisiner) til dykkerlege.

Kilde: Norsk senter for dykkemedisin ved Haukeland universitetssykehus.

Diabetesforbundet er for individuell behandling, og det er din behandlende lege som best kan vurdere din risiko. Ta kontakt med egen lege for vurdering. Legen kan konsultere Divers Alert Network (DAN) om nødvendig ved vurdering av en dykkerkandidat.

Les her om hanggliding og paragliding med diabetes.