Søknad med legeattest leveres ungdomskole eller videregående skole. Skolens avgjørelse er et enkeltvedtak som ev. kan påklages til fylkesmannen.

Universitet og høyskoler har i stor grad egne regler som regulerer retten til eksamen. De fleste høyskoler krever at legeattest og søknad om rett til utvidet eksamenstid må foreligge ved skolestart.

Les mer om rettigheter her.