De fleste fotterapeuter kan bidra til å forebygge at fotsår oppstår hos personer med diabetes. I noen tilfeller deltar også fotterapeuten i stell av fotsår sammen med andre fagpersoner i et diabetesteam.

Du kan finne fotterapeuter med videreutdanning og fordypning i diabetes på fotterapeutforbundt - Finn fotterapeut.

Les mer om føtter her.