Individuell plan er din (brukerens) plan. Du har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for deg i hverdagen og fremtiden.

Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom deg som tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det skal til enhver tid være én tjenesteyter som har hovedansvaret for kontakt med deg og for koordinering mellom dem som yter tjenester til deg. Planen skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet.

For mer informasjon, se helsenorge.no