Navn:

Leverandør:

Insulinnavn:

Flergangspenn:    
NovoPen 6
Minnefunksjon

NovoPen
Echo Plus
Minnefunksjon  halve enheter
- egnet for barn

NovoPen 4

NovoPen Echo
Minnefunksjon  halve enheter
- egnet for barn

Novo Nordisk Fiasp
Actrapid
NovoRapid
Insulatard
Levemir
Tresiba
NovoMix30
HumaPen
SAVVIO™
Eli Lilly Humalog
Humalog Mix25
Humulin NPH
Humulin Regular
Humulin Mix 30/70

AllStar PRO

JuniorSTAR

Sanofi-aventis Apidra (blå)
Insuman Basal
Lantus (grå) 
Ferdigfylte penner:    
FlexPen
FlexTouch
Novo Nordisk Fiasp
NovoRapid
Insulatard
Levemir 
Tresiba 
NovoMix30
Humalog KwikPen


Eli Lilly

Humalog 100 og 200 E/ml
Humalog Mix 25
Humalog Mix 50
Humulin N
KwikPen
Humulin N
Abasaglar KwikPen Abasaglar 
Lyumjev
KwikPen
Lyumjev
Lyumjev junior
KwikPen 
Halve enheter
Lyumjev
SoloStar Sanofi-aventis Apidra
Lantus
Insuman Basal
Toujeo 

Kilde: Helfo.no 

Les mer om injeksjon og injeksjonsteder for insulin ved diabetes her.

Les mer om insulinpumpebehandling her.