Rekrutteringen ble avsluttet desember 2007, men forskningen pågår. Direktoratet kom frem til at deltakelse i MIDIA ikke gir en tilstrekkelig helsegevinst til at det oppfyller kravene i bioteknologiloven.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om MIDIA.

Relaterte artikler:
- Årsaker til diabetes
- Diabetes og arvelighet