Se mer om nyreskade ved diabetes i nasjonal retningslinje for diabetes.