Dette kaller vi nyreterskelen for sukker (glukose), og det ligger vanligvis mellom 8-10 mmol/l hos barn, og 7-12 mmol/l hos voksne. Terskelen vil vanligvis stige med alderen. Det er viktig å kjenne sin nyreterskel ved tolkning av urintester. Nyreterskelen påvirker ikke nyrefunksjonen.