Foreløpige tall viser at hele 80 % får normal regulering av blodsukkeret uten bruk av insulin etter en eller flere transplantasjoner. De som ikke kureres helt vil som regel få et jevnere blodsukker og trenge mindre insulin.

I Norge ble den første øycelletransplantasjonen i Norge utført i 2001. Per år er det 30-40 nye personer i Norge med svært ustabil diabetes type 1 og med så dårlig livskvalitet at de vil kunne profittere på øycelletransplantasjon. 

Mer informasjon på medscinet.com (Nordic Network).

Se artikkel på kirurgen.no Transplantasjon av insulinproduserende celler for alvorlig type 1 diabetes (juli 2017).

Se artikkel på NHI.no På jakt etter en kur mot type 1-diabetes (april 2012).

Se artikkel på inderemedisineren.no Transplantasjon av bukspyttkjertelen - hele organet eller bare cellene? (desember 2011)