Klikk her for å komme til habilitering og rehabilitering på helsenorge.no

Klikk her for informasjon om Rehabilitering Helse Sør-Øst.
Klikk her for informasjon om Rehabilitering Helse Vest.
Klikk her for informasjon om Rehabilitering Helse Midt-Norge
Klikk her for informasjon om Rehabilitering Helse Nord

Ledelse i kommune og spesialisthelsetjeneste (helseforetak) har overordnet ansvar for å koordinere habilitering og rehabilitering.

Rehabiliteringstilbud til personer med diabetes omfatter spesielt pasienter med særlig krevende tilstander/livsfaser. Det finnes ulike kurs og lærings- og mestringstilbud til personer med diabetes ved de fleste av sykehusenes Lærings- og mestringssentre


Rask hjelp videre
800 300 61 er gratis landsdekkende informasjonstelefon om rehabilitering. De har en oversikt over alle tilbud og kan fortelle deg hvor det beste tilbudet finnes for deg.

Hvor er det beste tilbudet for din tilstand?
Det er fritt rehabiliteringsvalg i Norge. Det betyr at du kan velge å dra utenfor din helseregion hvis du ønsker det. I alle tilfelle må det foreligge en henvisning om rehabilitering.

Ifølge syketransportforskriften § 5 dekkes reise til nærmeste sted hvor behandling kan gis. Om du velger institusjon utenfor din helseregion kan dette refunderes hvis denne ligger nærmere hjemstedet enn institusjonen i egen region. Om du uansett velger rehabilitering utenfor din region, vil utgiftene til nærmeste sted kunne refunderes. 

Betaling
Det er egenandel per døgn. Det betyr at du betaler inntil et maksimumsbeløp per kalenderår.


Rehabiliteringsinstitusjoner
 som omtales under har et tilbud for livsstilsendring; også for personer med diabetes:

•  Helse i Hardanger (landsdekkende)
For deg med diabetes type 2 med diabetesrelaterte utfordringer. Opphold i 4 dagar i Øystese, Hardanger, og deretter oppfølging i et år med en betydelig egeninnsats.

• Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS (Helse Sør-Øst), Lillehammer. Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde (herunder diabetes) med behov for rehabilitering. Opphold på 3 uker for personer over 18 år.

• Valnesfjord Helsesportssenter, (Helse Nord RHF) Valnesfjord. Habiliteringstilbud barn og ungdom (6-20 år), og opphold rettet mot familier.

• Norsk diabetessenter (Helse Sør-Øst/landsdekkende) Oslo.
Kun personer med diabetes type 1. Tilbyr daglig poliklinikk, kurs, gruppesamlinger og temakvelder.

 Relaterte artikler:
- Hva er et diabeteskurs?
- Diabetesforbundets kurs på nett
- Motivasjonsgrupper for alle