Skjemaet er ment som en veiledning når du skal synliggjøre dine utgifter, og derfor har vi listet opp de mest typiske utgiftene som er forbundet med diabetes. Husk at du også kan kreve særfradrag for merutgifter til andre sykdommer, så lenge vilkårene for særfradrag oppfylles.

Skjema finner du her:
Sæfradragsskjema for 2023

Les mer på Skatteetatens sider om hva du kan kreve fradrag for, og hvordan det må dokumenteres eller sannsyneliggjøres

Kalkulator - referansebudsjett
SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Regn ut ditt eget budsjett!