Rettigheter

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Denne loven skal sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne. Den skal hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Både direkte og indirekte diskriminering er forbudt etter loven. Det gjøres unntak for forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke griper uforholdsmessig inn overfor den eller de som forskjellsbehandles. Med diabetes kan du oppleve at sykdommen skaper hindringer som ikke er tillatt etter denne loven. Mer informasjon på Ldo.no.

Sykepenger
Ved kronisk eller langvarig sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstaker eller arbeidsgiver søke om at NAV dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Arbeidsavklaringspenger
Stønad som skal sikre deg inntekt i perioder hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Les mer på nav.no

Uføretrygd
Uføretrygd skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen langvarig nedsatt på grunn av sykdom, skade og lyte.

Yrkesvalg

Faren for føling er den store stygge ulven når det gjelder yrkesvalg. Det sier seg selv at du ikke kan gå på en smell med lavt blodsukker i en situasjon som krever 100 % konsentrasjon og tilstedeværelse av deg. Men det er også viktig at arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner erkjenner at noen har bedre kontroll over diabetesen sin enn andre. Stikkordet er individuell vurdering. Et eksempel på dette er fengselsskolen.

Terskelen er høy – for ikke å si uoverstigelig – hvis du har lyst til å bli:

  • Politi. Her ble det åpnet for opptak i 2009, men formuleringen under medisinske krav er like fullt «Diabetes type 1, insulinkrevende diabetes, vil være diskvalifiserende». Les mer om opptakskravene til Politihøgskolen
  • Brannmann
  • Pilot
  • Flyvertinne

Det er mange transportyrker du ikke kan ha dersom du har insulinavhengig diabetes. Dette gjelder all passasjertransport: buss, taxi, tog, trikk og T-bane. Mulighet for å ta førerkort klasse D (buss og minibuss) er dessuten et krav for opptak på Politihøgskolen, og det er også nødvendig for å bli ambulansearbeider.

Bruker du insulin, utelukkes du i tillegg fra jobb som yrkesdykker, og heller ikke jobbing i store høyder – som stillasarbeid – er anbefalt. Det gjelder også befal i Forsvaret. Førstegangstjeneste er du som hovedregel fritatt fra hvis du bruker insulin (enten du har type eller type 2), men du kan søke om å bli godkjent som tjenestedyktig, ikke feltdyktig.

For arbeid i offshore og utenriksfart er terskelen høy og unntakene få.