Hvert annet år arrangerer Diabetesforbundet nasjonalt og fylkesvise Diabetesforum - et tverrfaglig forum for helsepersonell med interesse for diabetes.

Diabetesforum i fylkene er møteplassen for deg som ønsker faglig oppdatering innen diabetes, hvor det samtidig er lagt til rette for at du møter ulike typer helsepersonell fra eget nærområde.

Diabetesforum i fylkene 2022 er godkjent/søkt godkjent som klinsik emnekurs i Diabetes, kombinert webinar og fysisk møte. Kurset består av 3*3 timers webinar (8/9, 15/9 og 29/9) og et 6 timers kurs lokalt i det enkelte fylket.

Program og dato for lokale samlinger finner du i oversikten på denne siden. Kurset er sammen med 3 webinarer i septemer (som også kan sees i opptak) godkjent/søkt godkjent som et klinisk emnekurs i endokronologi for leger. Temaene for webinarene er 1) Kost og overvekt, 2) Medikamentell behandling av type 2 diabetes og 3) Diabeteskomplikasjoner.