Programkomite for digital del av konferansen:

 • Sondre Vatne Meling (leder), overlege
 • Normund Svoen, allmennlege
 • Dag Høfsø, overlege
 • Kirsti Bjerkan, klinisk ernæringsfysiolog
 • Svanhild Solheim, diabetessykepleier

Programkomiteer for fylkesvise samlinger:

Informasjon om lokale programkomiteer ligger under det enkelte fylket.

Arbeidsgruppe under nasjonalt Dibetesforumstyre:

En arbeidsgruppe under nasjonalt Diabetesforumstyre har bistått fylkene ved planlegging og tilrettelegging av både webinarene og samlingene lokalt.

 • Normund Svoen (leder), allmennlege
 • Dag Hofsø, overlege
 • Kirsti Bjerkan, klinisk ernæringsfysiolog
 • Kurt Rønning, hjelpepleier
 • Sondre Vatne Meling, overlege
 • Thea Krogvig Bjørnstad, bioingeniør
 • Terje Gjengedal, brukerrepresentant
 • Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver