Webinarene gjennomføres torsdager uke 36, 37 og 39 fra kl. 18.
Hvert webinar har en varighet på 3 timer m/3 undervisningstimer à 45 min.

Alle webinarene blir mulig å se i opptak.

Temakveld 1: Diabetes, kost og overvekt

Uke 36, torsdag 8. september kl. 18

1) Nyoppstått diabetes på legekontoret, er det egentlig noe som heter diabetes type 1,5? Foredragsholder: Kristian Høines, allmennlege.

2) Endring i levevaner - diabetesbehandlingens kinderegg. 
Foredragsholder: Anne Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog Oslo universitetssykehus.

3) Nye vektreduserende medikament – slutten for bariatrisk kirurgi?
Foredragsholder: Dag Hofsø, overlege Sykehuset i Vestfold.


Møteleder:
Dag Hofsø, overlege Sykehuset i Vestfold.

 

Temakveld 2: Medikamentell behandling hos pasient med diabetes type 2

Uke 37, torsdag 15. september kl. 18

1) Medikamentell behandling av diabetes type 2, hva bør du ta hensyn til?
Foredragsholder: Sondre Vatne Meling, overlege Stavanger universistetssjukehus.

2) Insulinbehandling ved diabetes type 2, starter vi for sent?
Foredragsholder: Siri Carlsen, seksjonsoverlege Stavanger universitetssjukehus.

3) Hjerte-kar sykdom og diabetes: Hva bør tilsettes i drikkevannet?
Foredragsholder: Gard Svingen, kardiolog, Haukland universitetssykehus.


Møteleder:
Sondre Vatne Meling, overlege Stavanger universitetssjukehus.

 

Temakveld 3: Diabeteskomplikasjoner

Uke 39, torsdag 29. september kl. 18

1) Praktisk for fastlegen om diabetes nefropati.
Foredragsholder: Sadollah Abedini, nefrolog

2) Retinopati og andre øyesykdommer ved diabetes.
Foredragsholder: Dag Fosmark, øyelege, Oslo universitetssykehus.

3) Diaré, impotens og vondt i skulder, kan vi skylde på diabetes?
Foredragsholder: Tore Julsrud Berg, seksjonsoverlege, Oslo universitetssykehus.

4) Diabetes årskontroll – må jeg sjekke føttene hver gang?
Foredragsholder: Runar Mulelid, fastlege.


Møteleder:
Normund Svoen, fastlege Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter, Florø.