Diabetesforum i fylkene 2022 består av 3*3 timers webinar (8/9, 15/9 og 29/9) og et 6 timers kurs lokalt i det enkelte fylket.

Den digitale delen av konferansen er felles og lik for alle. Du velger selv om du følger webinarene direkte, eller om du ser disse i opptak. Vår anbefaling er at du følger dem direkte. Du vil da ha mulighet til å stille spørsmål og vil erfaringsmessig ha større utbytte av kurset. Passer ikke oppsatte tider sender vi deg lenke for å se et eller flere av webinarene i opptak. 

Lenke for å følge webinaret direkte sendes deg dagen før webinaret finner sted. Lenken sendes til oppgitte e-post ved påmelding. Alle påmeldte til den digitale delen av konferansen får også tilsendt lenke for å se weinaret i opptak uken etter webinaret har funnet sted. Webinarene vil være tilgjengelig ut året.

Den fysiske delen av konferansen gjennomføres som et dagskurs lokalt i det enkelte fylket. Hvert fylkesforum tilbyr en lokal vri på arrangementet. Program og dato for lokale samlinger finner du i oversikten på denne siden. Du deltar fysisk på det lokale møtet. Her møtes lokale kollegaer og det spesialistmiljøet som samhandler i det daglige.

Du velger ved påmelding hvilket Diabetesforum du ønsker å delta på lokalt, og bekrefter senere i påmeldingen at du ønsker å delta også på webinarserien. Ønsker du kun å delta på webinarserien gis du dette valget innledningsvis i påmeldingen.