Oversikt over tellende timer for de ulike fylkene: 

Oversikten oppdateres fortløpende.

 

Agder:

Det er søkt tellende timer og emnekurs for leger.
For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Helsesekretærforbundet Deltakelse på kursdagen 28. oktober 2022, på Diabetesforum Agder er godkjent av Helsesekretærforbundet med totalt 4 timer.
Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Deltakelse på kursdagen 28. oktober 2022, på Diabetesforum Agder, kvalifiserer for 3 FEVU-poeng.

Ytterligere informasjon kommer.

 

Møre og Romsdal:

Det er søkt tellende timer og emnekurs for leger.
For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.

Ytterligere informasjon kommer.

 

Oslo:

Det er søkt tellende timer og emnekurs for leger.
For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.

Ytterligere informasjon kommer.

 

 

Rogaland:

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 20. oktober 2022 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 20. oktober 2022, på Diabetesforum Rogaland, separat godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Norsk Sykepleierforbund (NSF) Deltakelse på kursdagen 20. oktober 2022, på Diabetesforum Rogaland er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 7 timer.

Referansenummer: 5127325

Trøndelag:

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 20. oktober 2022 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 20. oktober 2022, på Diabetesforum Trøndelag, separat godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.

 

Vestfold og Telemark:

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 20. oktober 2022 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 20. oktober 2022, på Diabetesforum Vestfold og Telemark, separat godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Norsk Sykepleierforbund (NSF) Diabetesforum Vestfold og Telemark 2022 er godkjent av Norsk Sykepleierforbund
(NSF) som meritterende med totalt 15 timer.

Referansenummer: 5127754
Fagforbundet

Diabetesforum Vestfold og Telemark er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige med 15 timer for helsefagarbeider/ hjelpepleier/omsorgsarbeider, sykepleier, og annet relevant helsepersonell.

Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Helsesekretærer i Delta Diabetesforum Vestfold og Telemark 2022 er godkjent av Helsesekratærforbundet i Delta med 15 timer.
Norsk fysioterapeutforbund (NFF)  Deltakelse på Diabetesforum Vestfold og Telemark 2022, er godkjent av Norsk fysioterapeutforbund med 15 timer.
Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet. 
Fotterapeutforbundet Fotterapeutforbundet har godkjent Diabetesforum Vestfold og Telemark for registrering.
NITO Bioingeniørfaglig institutt

Diabetesforum Vestfold og Telemark 2022 er godkjent med tellende 15 timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører. 

Kurset må for den enkelte kandidat være innenfor relevant fagområde. 

 

Vestland Nord:

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 20. oktober 2022 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 20. oktober 2022, på Diabetesforum Vestland Nord, separat godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
 
Vestland Sør:

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening  Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 28. oktober 2022 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 28. oktober 2022, på Diabetesforum Vestland Sør, separat godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. 
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) Deltakelse på Diabetesforum Vestland Sør 2022, er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 15 timer.

Referansenummer: 5128344