• Lokal samling finner sted 1. oktober på Sykehuset Innlandet
  • Tid ikke endelig avklart

Påmelding

Meld deg på

Programmet

Last ned programmet som PDF

Tirsdag 1. oktober 2024

Møteleder: Susanna Fonneland Valland

DEL 1

16.00–16.15: Velkommen
Susanna Fonneland Valland, lege og stipendiat, SI Hamar og UiO

16.15–17.00: Utfordringer i overgang fra barnepoliklinikk til voksenpoliklinikk
Espen Lund Johannessen, LIS endokrinologi Sykehuset Innlandet

17.15–17.30: Årskontroll - voksen: Hvor kan vi bli bedre?
Sigrid Haugtomt, fastlege Hamar kommune

17.30–17.45: Caser og erfaringsutveksling med kaffe og wraps


17.45–18.30: Hva skjer i hodet på ungdommene
Frida Erlandsen, psykolog

18.30–19.00: Spørsmål og svar fra webinarene
Trine E. Finnes, overlege endokrinologi SI Hamar, Susanna Fonneland Valland, lege og stipendiat, SI Hamar og UiO, og Sigrid Haugtomt, fastlege Hamar kommune

19.00–19.15: Caser og erfaringsutveksling med kaffe og wraps


19.15–19.45: Diabetes og føtter
Petter Bentzen, bruker

19.45–20.30: Internasjonale retningslinjer diabetes fot
Susanna Fonneland Valland, lege og stipendiat, SI Hamar og UiO

20.30–20.45: Pause

20.45–21.15: Diabetesføtter
Ann Karin Kleven, fotterapeut m/diabetesspesialisering

21.15–21.30: Status CGM
Susanna Fonneland Valland, lege og stipendiat, SI Hamar og UiO


21.30: Avslutning 

 

 Kontaktperson: 

Priser

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Samlet konferanseavgift webinar og lokalt møte kr 2.200,- 
Konferanseavgift lokalt møte kr 700,-
Konferanseavgift webinarserie kr 1.500,- 

Tellende timer

Det er søkt tellende timer og emnekurs for leger.
For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over tellende timer for ulike faggrupper: 

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 1. oktober 2024 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 1. oktober 2024, på Diabetesforum Innlandet, godkjennes separat med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.

Ytterligere informasjon kommer