• Lokal samling finner sted 15. november på Hotell Radisson Blu Royal, Bergen fra klokken 09.15 til klokken 16.00

Påmelding

Informasjon kommer

Programmet

Last ned programmet som PDF

Torsdag 15. november 2024

09.15-10.00: Registrering

10.00-10.05: Velkommen

10.05-10.25: Siste nytt frå sjukehuset, Diaflex
Seksjonsoverlege Kristian Løvås

11.00-11.15 PAUSE

11.15-12.00: Diabetesbehandling i primærhelseteam – Samhandling mellom fastlege og sjukepleiar ved legekontor
Fastlege Normund Svoen, sjukepleiar Aud Bang-Olsen og sjukepleiar Siv Kristin Rust

12.00-12.45: Diabetesfot
Overlege Iren Hjellestad

12.45-13.45 LUNSJ

Paralleller

13.45-14.30: Parallell 1: Grunnkurs diabetes for tillsete i helse- og omsorgstenesta
Diabetessjukepleiar

13.45-14.30: Parallell 2: Praktisk diabetesbehandling og kasuistikk
(nye medikament, kasuistikk, henvisningspraksis, kahoot, digitalt diabeteskurs, etikk v/GLP-1, nytt frå forskinga)
Overlege Usman Afzal

14.30-14.45: PAUSE

14.45-15.30: Parallellene fortsetter

15.30-16.00: Evaluering, avslutning

 

I år samler vi det beste fra to verdener med en digital del bestående av tre kvelder à 3 timer og en fysisk samling.

 

Programkomiteens kontaktpersoner: 

  • Eirik Søfteland: esofteland@gmail.com
  • Svanhild Liseth Solheim: svanhild_solheim@hotmail.com

Arrangementskomiteens kontaktperson: 

  • Bente Sannes: vestland@diabetes.no

Priser

Informasjon kommer

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Tellende timer

Det er søkt tellende timer og emnekurs for leger.
For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over tellende timer for ulike faggrupper: 

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 15. november 2024 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 15. november 2024, på Diabetesforum Vestland, godkjennes separat med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.

Ytterligere informasjon kommer