Programkomite for digital del av konferansen:

 • Dag Hofsø (leder), overlege
 • Normund Svoen, allmennlege
 • Usman Afzal, LIS
 • Kirsti Bjerkan, klinisk ernæringsfysiolog
 • Merethe Westberg, diabetessykepleier

Programkomiteer for fylkesvise samlinger:

Informasjon om lokale programkomiteer ligger under det enkelte fylket.

Arbeidsgruppe under nasjonalt Dibetesforumstyre:

En arbeidsgruppe under nasjonalt Diabetesforumstyre bistår fylkene ved planlegging og tilrettelegging av både webinarene og samlingene lokalt.

 • Sondre Vatne Meling (leder), overlege
 • Normund Svoen, allmennlege
 • Kirsti Bjerkan, klinisk ernæringsfysiolog
 • Merethe Westberg, diabetessykepleier
 • Dagfinn Østbye, brukerrepresentant
 • Heidi T. Henriksen, seniorrådgiver fag og forskning