Når og hvordan får jeg tilsendt kursbevis som dokumenterer deltakelse?

Kursbevis sendes samlet ut til de som oppfyller krav om dokumentasjon av deltakelse. Ny samlet utsendelse finner sted over nyttår, etter at fristen for å se webinarene i opptak har gått ut. 

 

Hvem er målgruppen for Diabetesforum i fylkene?

Diabetesforum i fylkene er et tverrfaglig forum for helsepersonell med interesse for diabetes. Diabetesforum i fylkene er møteplassen for deg som ønsker faglig oppdatering innen diabetes, hvor det samtidig er lagt til rette for at du møter ulike typer helsepersonell fra eget nærområde. 

 

Hvilket faglig tilbud får jeg på Diabetesforum i fylkene?

Diabetesforum i fylkene 2024 er godkjent/søkt godkjent som klinsik emnekurs i Diabetes, kombinert webinar og fysisk møte. Kurset består av 3*3 timers webinar (3/9, 17/9 og 24/9) og et 6 timers kurs lokalt i det enkelte fylket.

Program og dato for lokale samlinger finner du i oversikten på denne siden. Kurset vil sammen med 3 webinarer i septemer (som også kan sees i opptak) bli søkt godkjent som et klinisk emnekurs i diabetes/endokronologi for leger. Temaene for webinarene er 1) Behandling av diabetes, 2) Eldre, gravide og søvn, og 3) Diabeteskomplikasjoner og førerkort.

 

Må jeg delta på både digital del og fysisk del av konferansen?

Nei, det er fult mulig å delta kun på den digitale konferansedelen (webinarserie), eller den fysiske delen (samling lokalt), men for å få godkjent tellende timer/emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Ønsker du kun å delta på webinarserien gis du dette valget innledningsvis i påmeldingen. Ønsker du kun å delta på samling lokalt velger du hvilket Diabetesforum du ønsker å delta på, og velger bort webinardelen senere i påmeldingen.

 

Hvordan velger jeg hvilket Diabetesforum jeg ønsker å delta på lokalt?

Du velger ved påmelding hvilket Diabetesforum du ønsker å delta på lokalt, og bekrefter senere i påmeldingen at du ønsker å delta også på webinarserien. 

 

Må jeg følge webinarene direkte?

Du velger selv om du følger webinarene direkte, eller om du ser disse i opptak. Vår anbefaling er at du følger dem direkte. Du vil da ha mulighet til å stille spørsmål og vil erfaringsmessig ha større utbytte av kurset. Passer ikke oppsatte tider sender vi deg lenke for å se et eller flere av webinarene i opptak. Webinarene vil være tilgjengelig ut året.

 

Hvordan gjennomføres samlingen lokalt?

Den fysiske delen av konferansen gjennomføres som et dagskurs lokalt i det enkelte fylket. Hvert fylkesforum tilbyr en lokal vri på arrangementet. Program og dato for lokale samlinger finner du i oversikten på denne siden. Du deltar fysisk på det lokale møtet. Her møtes lokale kollegaer og det spesialistmiljøet som samhandler i det daglige.

Du velger ved påmelding hvilket Diabetesforum du ønsker å delta på lokalt.

 

Hva er grunnen for at prisen varierer fra fylke til fylke?

Da noen fylkesforum finner sted på kurs- og konferansehotell, mens andre fylkesforum er lagt til lokaliteter på det lokale sykehuset vil prisen kunne variere fra fylke til fylke.