Kjære kollega,

Programmet holder høy faglig standard og består både av engasjerende foredrag, paneldiskusjoner og gjennomgang av kasuistikker. Ny kunnskap – om medikamenter, mestring og komplikasjoner, men også om ny teknologi og håndtering av diabetes i sykehjem – står på kjøreplanen.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening og gir 16  poeng som klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanning i allmennmedisin samt 16 tellende timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering i indremedisin og endokrinologi, og til spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund har vurdert kurset som meritterende for utdanningen i klinisk sykepleie / spesialsykepleie med 16 timer. Norsk fotterapeutforbund har også godkjent kurset med 16 tellende timer.

Velkommen til nye deltakere, og til alle dere som har vært med før. Vi gleder oss til å se dere på kurs!

Med vennlig hilsen
Eirik Søfteland
Overlege, leder av Diabetesforum Hordaland

Last ned program for todagerskurset/emnekurset 

Priser og påmelding
Kursavgift for helsepersonell kr. 3800,-*
kursavgift for fulltidsstudente kr. 2150,-*
*Inkl. bespisning: kr. 500,-

Overnatting*:
Enkeltrom inkl. frokost (per rom) kr. 1169,-
Dobbeltrom inkl. frokost (per rom) kr. 1369,-
*Overnatting bestiller du direkte hos hotellet på e-post eller telefon.
Oppgi bookingkode: BDIA 191018

Når: 19.-20. oktober 2018
Hvor: Hotell Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
Bestille rom: ornen@scandichotels.com eller tlf. 55 37 50 00
Påmeldingsfrist: 18. september 2018

Påmelding til Diabetesforum Hordaland 2018

________________________________________________________________________________

Gratis grunnkurs i diabetes

Nytt av året er at vi også, parallelt med kurset, arrangerer et tretimers grunnkurs i diabetes for ansatte i sykehjem, på legekontor og i hjemmesykepleien. Dette kurset finner sted fredag 19. oktober kl 13-16 (på samme hotell) og er gratis, altså ingen kursavgift.

Vi har 100 plasser – programmet for grunnkurset finner du her

________________________________________________________________________________ 

Diabetesforum har som mål å:

  • sikre oppdatering
  • stimulere til samarbeid
  • bidra til å forebygge komplikasjoner
  • styrke kontakten mellom helstjenesten og brukere

 

Om Diabetesforum Hordaland

Diabetesforum Hordaland består av uavhengige fagpersoner med interesse for og kunnskap om diabetes. Vi samarbeider med Diabetesforbundet Hordaland. Forumet har som mål å sikre at helsepersonell har oppdatert kunnskap om diabetes slik at komplikasjoner unngås, å stimulere til tverrfaglig samarbeid og kontakt innad i helsetjenesten – og å se til at brukerperspektivet ivaretas og respekteres.

Kurskomiteen består av Eirik Søfteland (overlege og leder av Diabetesforum), Ingvild Hernar og Tone Vonheim Madsen (diabetessykepleiere), Olav Thorsø (fotpleier), Geir Thue (fastlege)
og Inger Myrtvedt (brukerrepresentant).