VIDEO: Annette Bævre Larsen er diabetessykepleier på Ahus (Akershus universitetssykehus). Under Diabetesforum 2021 skal hun lede fagdagen for diabetessykepleiere. I tillegg ser hun frem til en rekke andre punkter på årets program. 

Hvorfor bør sykepleiere delta på Diabetesforum 2021?

– Sykepleiere er tradisjonelt det største gruppen som deltar på Diabetesforum, og programmet har flere fagsekvenser som er interessant for sykepleiere. Jeg vil nevne introduksjon av nytt verktøy for kostveiledning, nyheter om diabetes og covid-19, nytt om behandlingshjelpemidler og forskning som kan være viktig kunnskap for sykepleiere i møte med diabetespasienten.

 

På hvilken måte er Diabetesforum viktig i ditt daglige arbeid?

– Jeg deltar på Diabetesforum fordi jeg får en oppsummering om det nyeste innen forskning og behandling av diabetes. Der møter jeg også andre faggrupper som gir meg mye inspirasjon og motivasjon som jeg tar med meg tilbake til hverdagen i poliklinikk.  

 

Hva i årets program mener du er spesielt viktig for sykepleiere?

– Sykepleierne har sitt eget fagseminar under Diabetesforum der vi «møtes» interaktivt, og der sykepleierollen i diabetesbehandlingen får stå i fokus. Helhetlig behandling og hva som styrer våre handlinger ved psykolog Jon Haug, tror jeg kan gi verdifull innsikt i måten vi møter pasienten på. Eller kan mat- og måltidsinsulin, kosthold og diabetes type 2, nyheter om teknologiske hjelpemidler og erfaringer med primærhelseteam være spesielt interessant for oss sykepleiere.

Programmet for Diabetesforum finner du her

Her kan du melde deg på Diabetesforum 2021 

Tellende timer

Fagforum er godkjent av Norsk Sykepleierforbund
(NSF) som meritterende med totalt 17 timer.