Planleggingen av Diabetesforum 2021 er allerede godt i gang, og et variert program tar i disse dager form. På Fagforum, som avholdes mellom 28. og 29. april presenteres det nyeste innen diabetesbehandling, inkludert flere fagseminarer tilpasset allmennleger. Forskningsforum som tar sted mellom 27. og 28. april holder et høyt nivå innen norsk og internasjonal forskning.


En av sykdommene fastleger behandler hyppigst

I tillegg til Helsedirektoratet er også Norsk forening for allmennmedisin medarrangør av Diabetesforum 2021. Leder i foreningen, og spesialist i allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen mener at det faglige innholdet i konferansen er solid og oppfordrer derfor allmennleger til å delta.

─ Diabetes var hoveddiagnose i 2,7% av alle konsultasjoner hos fastlege i 2019 og er dermed en av de hyppigste kroniske sykdommene fastlegen behandler. Det har skjedd store endringer i diabetesbehandlingen og i retningslinjene de siste årene, slik at det vil være av stor interesse for mange fastleger med faglig påfyll om diabetes, sier Tangen.

En anledning til å lære av Covid-19

Som medarrangør til konferansen har Norsk forening for allmennmedisin mulighet til å komme med innspill til programmet. Et av temaene foreningen har spilt inn er Covid-19.

─ I tiden frem mot konferansen vil det komme mer forskning og kunnskap om covid-19 hos diabetespasienter. Det vil også til våren være nyttig med erfaringsutvekslinger. Kanskje kan noen av erfaringene fra pandemien generaliseres til andre infeksjonssykdommer? Spør Tangen.

Det mest matnyttige emnekurset

Ole Strand er allmennlege og har de siste 12 årene vært med på å utvikle programmet til Diabetesforum.

─ Konferansen er et tverrfaglig møtested med et variert program som dekker alt fra det fremste innen forskning, via tekniske hjelpemidler til psykologiske konsekvenser av det å ha diabetes, sier Strand.

Benytter man konferansen til å få tatt et 15-timers emnekurs, så kan deltakelse på enten fagforum eller forskningsforum være nok. Fastlege i Florø, Nordmund Svoen, har deltatt på Diabetesforum i mange år, og mener det er smart å prioritere ett diabetesemnekurs en gang i løpet av hvert femte år.

─ Diabetesforum er det mest matnyttige emnekurset som finnes! Fagforum er veldig konkret og med mye god informasjon om diabetesbehandling. Man får presentert det viktigste innen oppdateringer av retningslinjer og slik har Diabetesforum vært sentrale i å fremme kunnskap om retningslinjene, sier Svoen.