VIDEO: Marte Kvittum Tangen, Leder i Norsk forening for Allmennmedisin forteller hvorfor hun anbefaler alle allmennleger å delta på Diabetesforum 2021.  

Hvorfor bør allmennleger delta på Diabetesforum 2021?

– Dette er en veldig god anledning til å styrke kunnskapen om en sykdom vi allmennleger møter ofte. Vi i Norsk forening for allmennmedisin har kommet med innspill til programmet under årets Diabetesforum, nettopp for sikre at det er relevant for allmennleger. Behandling og kunnskap endrer seg stadig, og ved å delta på Diabetesforum, sikrer du deg at du har oppdatert informasjon om diabetesbehandling. Diabetes handler jo ikke bare om å medikamentelt behandle glukoseverdier, det handler også om å redusere risiko for hjerte- og karsykdom, ivareta nyrefunksjon, sårbehandling og mye annet.

 

På hvilken måte er Diabetesforum viktig i ditt daglige arbeid?

– Pasienter med diabetes er en stor pasientgruppe i allmennmedisin, og uansett om vi arbeider på fastlegekontoret, på sykehjem eller på legevakt møter vi ofte pasienter med diabetes. Det er viktig å være faglig oppdatert for å ivareta pasientene på best mulig måte. Som fastlege vet jeg hvor lite tid det er til å lese seg opp på ny forskning og nye behandlingsmetoder i en travel hverdag. Derfor er det fint å kunne sette av et par dager til å oppdatere seg. Det er en trygghet for meg å vite at jeg har kunnskap til å kunne tilby den beste behandlingen som er tilgjengelig.  Det gir også større arbeidsglede å vite at dette har jeg kunnskap om.

 

Hva i årets program mener du er spesielt viktig for allmennleger?

– Det er veldig mange aktuelle temaer for allmennleger i årets program. Kasuistikker er alltid nyttig og interessant. Forskningsnytt gir nødvendig faglig påfyll, og sosial ulikhet i helse er noe vi alle må ha et bevisst forhold til. Det å være trygg i forebyggingsarbeid for å minske pasientens risiko for komplikasjoner, er også gode allmennmedisinske tema på årets Diabetesforum. Jeg vil anbefale alle allmennleger å melde seg på.

Programmet for Diabetesforum finner du her

Her kan du melde deg på Diabetesforum 2021 

 

Tellende timer

Diabetesforum 2021 er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene allmennmedisin, pediatri og indremedisin.

Allmennmedisin: Fagforum godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen.

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i Ny Spesialistordning:
ALM 019, ALM 060, ALM 061, ALM 062, ALM 063, ALM 064, ALM 071, ALM 072, ALM 073, ALM 074, ALM 076 og ALM 077.

Pediatri: Fagforum godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Indremedisin: Fagforum godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.