– Hva skal du presentere på Diabetesforum 2021?

– Jeg er seniorforsker ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Der jobber jeg med å utvikle og å prøve ut nye og avanserte celleterapier i behandling av personer med diabetes type 1.

Vi ønsker å bruke celler, inkludert stamceller, på ulike måter. For det første vil vi hindre tap av de insulinproduserende cellene. Vi vil også bevare de eksisterende betacellene hos personer med nyoppdaget diabetes type 1, og ikke minst ønsker vi rett og slett å erstatte de insulinproduserende betacellene. Betacellene kan erstattes med nye celler fra donororganer, eller fra celler som er laget kunstig i laboratoriet fra pluripotente stamceller.

Vi vil undersøke om disse behandlingene kan bedre livskvaliteten og hindre senkomplikasjoner og alvorlige akutte hendelser hos de med diabetes type 1. Vi vil også se på om de potensielt kan kurere diabetes type 1. Dette skal jeg snakke mer om på Diabetesforum 2021, og det gleder jeg meg veldig til.

Du kan høre flere forskere snakke om regenerativ medisin på Diabetesforum 2021. Se hele programmet her.

– Hvilke andre høydepunkter ser du frem til på årets Diabetesforum?

– Jeg gleder meg til å høre siste nytt fra diabetesstudiene som pågår i Norge. Det er spennende å oppdatere seg på de områdene jeg selv ikke forsker på. Jeg er spesielt interessert i forskningen som tar for seg hvordan man kan forhindre diabetes type 1. I tillegg ser jeg frem til presentasjonene som tar for seg sammenhengen mellom hjerte- og karlidelser og diabetes. Ikke minst er jeg spent på å høre mer om det vi alle har vært opptatt av det siste året – nemlig covid-19 hos personer med diabetes.

– Hvorfor bør man melde seg på Diabetesforum 2021?

– Tidligere har tilgangen til nettverket av fagfolk som jobber med diabetes vært viktig. Vi får ikke det på samme måte i år ettersom konferansen er digital. Men vi får likevel en unik mulighet til å oppdatere oss på mange områder innenfor diabetesforskningen og diabetesomsorgen. Dette vil gi oss en fin mulighet til videre samarbeid innenfor de ulike faggruppene.

Her kan du melde deg på Diabetesforum 2021.