Forskningsforum

 • Bjørn Olav Åsvold, professor dr. med. og epidemilolog
 • Trond G. Jenssen, professor/medisinsk medarbeider Diabetesforbundet
 • Kåre I. Birkeland, professor/leder av medisinsk fagråd Diabetesforbundet
 • Anne Haugstvedt, sykepleier amunuensis
 • Anne-Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog, phd.
 • Lars Christian Stene, forsker phd.
 • Line Wisting, master i psykologi, phd.
 • Pål Njølstad, professor
 • Tone Vonheim Madsen, diabetessykepleier
 • Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver Diabetesforbundet

Fagforum

 • Knut Dahl-Jørgensen, professor em./leder av nasjonalt Diabetesforum
 • Trond G. Jenssen, professor/medisinsk medarbeider Diabetesforbundet
 • Kåre I. Birkeland, professor/leder av medisinsk fagråd Diabetesforbundet
 • Eirin Winje, psykologspesialist
 • Karianne Fjeld Løvaas, bioingeniør
 • Kirsti Bjerkan, klinisk ernæringsfysiolog
 • Ole Strand, allmennlege
 • Sondre Vatne Meling, sykehuslege
 • Tilla Landbakk, diabetessykepleier
 • Tore Julsrud Berg, seksjonsoverlege dr. med. endokrinolog 
 • Martine Hemstad Lyslid, brukerrepresentant Diabetesforbundet
 • Lars Tore Haugan, sentralstyret Diabetesforbundet
 • Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver Diabetesforbundet