Oversikt over tellende timer for ulike faggrupper: 

Den norske legeforening

Diabetesforum 2023 er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene: Allmennmedisin, indremedisin, pediatri og geriatri.

Allmennmedisin: Fagforum godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og
etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i Ny Spesialistordning:
ALM 019, ALM 060, ALM 061, ALM 062, ALM 063, ALM 064, ALM 071, ALM 072, ALM 073, ALM 074, ALM 076 og ALM 077.

Indremedisin: Fagforum godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Pediatri: Fagforum godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Geriatri: Fagforum godkjennes med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.

Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Fagforum er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med toalt 15 timer

Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Fagforum, dag 2 og 3 av Diabetesforum 2023 er godkjent av NFF og søkbare som FEVU-kurs. (5 poeng pr dag).

Norsk tannlegeforening (NTF)

Fagforum er godkjent med 15 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Fagforbundet

Fagforum er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige med 15 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Helsefagarbeiderforbundet i Delta

Fagforum er godkjent av yrkesseksjonen Helsefagarbeidere i Delta med 15 timer.

Helsesekretærforbundet i Delta

Fagforum er godkjent av Helsesekretærforbundet i Delta med 15 timer.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

Fagforum er godkjent av NFF med 15 timer og kurset kan sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk Psykologforening

Fagforum er godkjent av Norsk Psykologforening som 15 timers vedlikehold.

NITO, Bioingeniørfaglig institutt

Fagforum er godkjent med 15,5 tellende timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører. 

Forskingsforum er godkjent med 14,5 tellende timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører.

For at timene skal telle i en spesialistgodkjenning må den for den enkelte kandidat være innenfor relevant fagområde.

Fotterapeutforbundet (FTF)

Alle kurs og faglige oppdateringer medlemmer av Fotterapeutforbundet deltar på, blir registrert i deres database.

Norges Optikerforbund

Fagforum er godkjent av Norges Optikerforbund med 15 NOFEB i deres system.