Vi håper alle lederne av forum i fylkene vil delta sammen med den som er ansvarlig for praktisk gjennomføring av forumkonferansen. I de fylkene hvor det ikke finnes et forumstyre, inviterer vi fylkeslederen til å delta. 

  • Påmeldingsfristen er satt til mandag 25. oktober 2021

Formålet med konferansen

  • Øke samarbeidet mellom nasjonalt Diabetesforumstyre og diabetesforum i fylkene
  • Bygge opp et godt fungerende nettverk
  • Utveksle erfaringer og ideer mellom diabetesforumstyrene i fylkene

Håpet er at vi sammen skal løfte fylkesforumene både mht. aktualitet og oppslutning.

 

Fokus på årets plankonferanse:

  • Praktisk tilrettelegging av fysiske og digitale løsninger på fylkesforum
  • Hvordan kan lokale møter på en god måte supplere digitale tilbud
  • Samarbeidet rundt avvikling av webinarer

I tillegg vil det settes fokus på praktisk tilrettelegging av fylkesforum. 

 

Konferansens varighet:

  • Torsdag 4. november kl. 14.00-19.00
  • Fredag  5. november kl. 09.00-14.00
  • Digitalt møterom åpner en halv time før for test av lyd og bilde

 Ved spørsmål ta kontakt med Heidi T. Henriksen tlf 908 87 189 eller send en e-post til heidi.henriksen@diabetes.no