Tid og sted

 • Tidspunkt: 25. og 26. januar 2024
 • Sted: Scandic Hamar 
 • Kontaktperson: Marthe Kraabol E-post: kraabol67@gmail.com,
  telefon: 488 96 013.

Programmet

Forumstyret har satt sammen et allsidig program for konferansen. Fokuset i år er eldre med diabetes ogsamhandling mellom tjenestetilbyderne. Du får en oppdatering på siste i behandlingen, nytt fra de storekongressene og pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt mer generelt om livet med diabetes i gode og onde dager.

 

25. januar 2024:

08.30-09.30: Registrering og kaffe

09.30-09.45: Velkommen
Marthe Kraabøl, Diabetesforum Innlandet, Trine E. Finnes, overlege endokrinologi SI Hamar

Møteleder: Christian Fossum

09.45-10.10: Diabetes i 2024
Cecilie Roksvåg, Forbundsleder Diabetesforbundet

10.10-10.40: Livet med diabetes, - i gode og onde dager
Tove Rogndokken, brukerrepresentant, leder Diabetesforbundet Brumunddal

10.40-11.00: Covid og diabetes
Mildrid Asgeirsdatter Ullerud, lege i spesialisering- SI Gjøvik

11.00-11.45: Utredning forskjellige typer diabetes. Insulinresistens ved DM1
Trine E. Finnes, overlege endokrinologi SI Hamar

11.45-12.00: Pause

12.00 -12.30: Nytt fra diabetesregisteret
Nefropati ved diabetes. Konsekvenser og medikamentell behandling
Anne Marte Nordby Lauten, overlege nyresykdommer, SI Elverum

12.30.13.00: Praktisk om pumpe: Dialog: lege-sykepleier
Tilla Landbakk, diabetessykepleier SI Gjøvik
Susanna Valland, lege og stipendiat, SI Hamar og UiO

13.00 -14.00: Lunsj

Møteleder: Espen Lund Johanessen

14.00 -14.30: Nye fagprosedyrer for diabetes i kommunale helse- og omsorgstjenester
Tilla Landbakk, diabetessykepleier SI Gjøvik

14.30 -15.15: Samarbeid legekontor og hjemmesykepleie i praksis, utfordringer og løsninger 
Sigrid Haugtomt, fastlege Hamar kommune, Marte Norstad Opsahl, sykepleier, avde-lingsleder og Aina S. Finstad, assisterende avdelingssykepleier i hjemmetjenesten

15.15 -15.45: Opplæring av helsefagarbeidere, sykepleiere og leger for best mulig samhandling rundt pasienten
Anne Grethe R Kydland, førstelektor fakultet for helse- og sosialvitenskap, HINN

15.45-16.00: Pause

16.00 -18.00: Parallell 1: Noe å lære av fra pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter

16.00-16.20: Underekstremitetsamputasjoner hos personer med diabetes Susanna Valland, endokrinolog, PhD-student, SI Hamar

16.20-16.40: Karkirurgisk utredning før amputasjon
Netaniel Mendel Philipson, medisinstudent UiO

16.40-17.00: Insulin én gang i uken?
Trine Finnes


17.00-17.30: Bruk av diabetesregisteret ved svangerskapsdiabetes
Rinujah Saravanai, medisinstudent UiO

17.30-18.00: Diabetes hos SørAsiater — DIASA 2
Sindre Lee-Ødegård, lege i spesialisering, PhD, forsker, Oslo Universitetssykehus

1600-1800: Parallell 2: Basal diabetesbehandling, DM 1 og 2, hjemmeboende og i sykehjem


Gratis kurs rettet mot allmennpraksis og øvrige deler av kommunehelsetjenesten. Beregnet for sykepleiere og annet helsepersonell, inklusivt helsesekretære
Annlaug Skivenes, diabetessykepleier, Sykehuset Innlandet, Hamar

19.00: Felles middag for deltakerne

 

26. januar 2024:

Møteleder: Sigrid Haugtomt

08.30 -09.15Psykologiske aspekter ved diabetes
Ingrid Shank, psykolog, Norsk diabetessenter og Universitetet i Oslo.                 

09.15 -10.15: Nytt fra diabetesregisteret
Grete Ueland, endokrinolog, Helse – Bergen, Haukeland og Norsk diabetesregister

 

10.15 -10.30: Pause

10.30 -11.00: DIY-loop - nesten en kunstig bukspyttkjertel?
Tor-Amund Voldstad, lege i spesialisering indremedisin, SI Hamar

11.00 -11.45: Karbotellekurs slik de gjør det for pasientene 
Annette Christin Lund, Klinisk ernæringsfysiolog, SI Gjøvik

                                        

11.45 -13.00: Lunsj

 

Møteleder: Susanna Fonneland Valland

1300 -1340: DM1 hos hjelpetrengende eldre
Tore Julsrud Berg – endokrinolog,  OUS, professor UiO  

13.40 -14.20: Nytt og praktisk om DM2-behandling fra retningslinjene
Tore Julsrud Berg, endokrinolog, OUS, professor UiO

          

14.20 -14.35: Pause med kaffe

 

14.35 -15.15: Kasuistikker fra poliklinikk og sykehjem
Trine E. Finnes, overlege endokrinologi SI Hamar og Annlaug Skivenes, diabetessykepeleir, SI Hamar

15.15 -15.45: Nytt fra de store kongressene
Sindre Lee-Ødegård, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo

15.45 -16.00: Avslutning

 

Påmelding

Meld deg på her

 

Last ned programmet som PDF

 

Påmelding og deltageravgift

Påmeldingsfrist: 02.01.24

 • 2 dagers kurs med/overnatting og middag, + 2 dagpakker: 6000,-
 • 2 dagers kurs m/ 2 dagpakker: 4200,-
 • 1 dags kurs m/1 dagpakke: 2200,- 

Meld deg på Diabetesforum Innlandet her

 

Gratis kurs for kommuneansatt helsepersonell

For alt helsepersonell som ønsker mer kunnskap om diabetesbehandling, tilbyr Diabetesforum Innlandetet gratis grunnkurs: “Basal diabetes- behandling, DM 1 og 2, hjemmeboende og på sykehjem”, beregnet forhelsesekretærer, helsefagarbeidere, sykepleiere, og alle andre som jobber klinisk med diabetes på institusjoneller hjemmetjenesten.

 • Tidspunkt: 25. januar 2024, klokken 16-18.
 • Sted: Scandic Hamar 
 • Kapasitet: 25 plasser

Meld deg på gratis kurs i regi av Diabetesforum Innlandet her

 

Tellende timer

Kurset søkes godkjent som tellende timer for spesialist i allmennmedisin, kurspoeng for farmasøyter, klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere og klinisk sykepleie for sykepleiere.