Programmet

Dessverre blir det ikke mulig å holde forumet fysisk pga dagens smittesituasjon og restriksjoner. Diabetesforum Innlandet blir digitalt og avholdes den 10.-11. februar 2022.

Last ned programmet som PDF her.

10. februar 2021:
Diabetes gjennom forskjellige faser i livet

DEL 1

Møteleder: Sigrid Sele Haugtomt, fastlege, Legehuset NOVA, Hamar

09.00-09.30: Åpningsforedrag
Cecilie Roksvåg, Forbundsleder Diabetesforbundet

09.30-10.00: Diabetes i familien
Solvor Selenius, Bruker

10.10-10.40: Motiverende intervju
Kirsti Bjerkan, Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo universitetssykehus

11.00-11.30: Kostregulering av svangerskapsdiabetes
«Er det farlig med ketoner?» Kirsti Bjerkan, Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo universitetssykehus

11.30 -12.00: Nyrepasienten med diabetes
Trond Geir Jenssen, Spesialist i nyremedisin, Professor, Oslo universitetssykehus

Lunsj

DEL 2

Møteleder: Trine Finnes

13.00-13.30: Hjertepasienten med diabetes (TBD)

13.30-14.00: Eldre på sykehjem med diabetes
Carl Tobias Peterson
, sykehjemslege , Prestrud, Hamar

14.20-15.00: Eldre med diabetes utenfor institusjon. Hvilke råd gir legen og diabetessykepleieren?
Tilla Landbakk, diabetessykepleier Sykehuset Innlandet og Mildrid Asgeirsdatter Ullerud, lege i spesialisering, Sykehuset Innlandet

15.00-15.45: Psykologi i klinikk 
Eirin Winje, Psykologspesialist, Ph.D. Privatpraktiserende, Drøbak

16.00-16 45: Primærhelseteam i kommunen, erfaringer med diabetes
Dalby Moe, sykepleier og Navnit Singh Rattan, fastlege Brumunddal legesenter

16.45-17.30 Tanker om samhandling i det nye Sykehuset Innlandet
Sverre Sætre
, rådgiver samhandling og brukermedvirkning, Sykehuset Innlandet

 

11. februar 2021:

DEL 1 Diabetesfot og årskontroller

Møteleder: Susanna Valland, Lege i spesialisering, Sykehuset Innlandet

08.30-10.00: Kampen om føttene: Speed-dating - fotterapeut, nevrolog, karkirurg, diabetessykepleier, ortoped, ortopediingeniør, endokrinolog, pasienten
Trine Finnes, endokrinolog, PhD, Sykehuset Innlandet

10.00-10.30 Nytt fra diabetesregisteret
John Graham Cooper, endokrinolog, medisinsk leder i Voksendiabetesregisteret

10.45-11.15 Hva skjer på årskontrollen?
John Graham Cooper, endokrinolog, medisinsk leder i Voksendiabetesregisteret

11.15-12.00: Antidiabetisk behandling til pasienter med DM type 2, kasuistikkbasert
Sigrid Sele Haugtomt, fastlege, Legehuset NOVA, Hamar

Lunsj

DEL 2 Insulin 101 år

Møteleder: Trine Finnes

12.45-13.30 Insulinpumper og kontinuerlig glukosemåling. Hva eksisterer der ute – og hvordan fungerer det?
Sverre Christian Christiansen, endokrinolog, førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

13.30-13.45: Praktisk om utlån ved behandlingshjelpemidler
Magne Rønningen Nordhus, seksjonsleder Behandlingshjelpemidler Sykehuset Innlandet

14.00-14.45: Kasuistikker med fokus på oppstart av insulin
Annlaug Skivenes, Diabetessykepleier og Trine E. Finnes, endokrinolog, PhD, Sykehuset Innlandet

14.45-15.30: «Alt om insulin» Historisk tilbakeblikk og dagens muligheter
Kåre Inge Birkeland, professor, Universitetet i Oslo

Påmelding

Meld deg på Diabetesforum Innlandet innen torsdag 3. februar 2022.

Meld deg på

Påmelding og deltageravgift

Diabetesforum Innlandet blir digitalt i år og avholdes den 10.-11. februar 2022.

Påmeldingsfristen endres til torsdag 3. februar.

Prisen på forumet for begge kursdager: kr. 2500,-

 

Tellende timer

Kurset søkes godkjent som tellende timer for spesialist i allmennmedisin, valgfritt kurs for indremedisin og endokrinologi etter gammel ordning, kurspoeng for farmasøyter, klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere og klinisk sykepleie for sykepleiere.