Programmet

Diabetesforum Innlandet finner sted 10.-11.februar 2022 på Scandic Hamar.

10. februar 2021:
Diabetes gjennom forskjellige faser i livet

DEL 1

Møteleder: Christian Fossum

09.00-09.30: Åpningsforedrag
Cecilie Roksvåg, Forbundsleder Diabetesforbundet

09.30-10.00: Diabetes i familien
Solvor Selenius, Bruker

10.10-10.40: Motiverende intervju
Kirsti Bjerkan, Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo universitetssykehus

11.00-11.30: Kostregulering av svangerskapsdiabetes
«Er det farlig med ketoner?» Kirsti Bjerkan, Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo universitetssykehus

11.30 -12.00: Nyrepasienten med diabetes
Trond Geir Jenssen, Spesialist i nyremedisin, Professor, Oslo universitetssykehus

Lunsj

DEL 2

Møteleder: Trine Finnes

13.00-13.30: Hjertepasienten med diabetes (TBD)

13.30-14.00: Diabetes og Covid-19 (TBD)

14.20-15.00: Sykehjemspasienten med diabetes
Tilla Landbakk, diabetessykepleier Sykehuset Innlandetog Mildrid Asgeirsdatter Ullerud, lege i spesialisering, Sykehuset Innlandet

15.00-15.45: Psykologi i klinikk 
Eirin Winje, Psykologspesialist, Ph.D. Privatpraktiserende, Drøbak

16.00-16 45: Primærhelseteam i kommunen, erfaringer med diabetes
Dalby Moe, sykepleier og Navnit Singh Rattan, fastlege Brumunddal legesenter

16.45-17.30 Tanker om samhandling i det nye Sykehuset Innlandet
Sverre Sætre
, rådgiver samhandling og brukermedvirkning, Sykehuset Innlandet

 

11. februar 2021:

DEL 1 Diabetesfot og årskontroller

Møteleder: Susanna Valland, Lege i spesialisering, Sykehuset Innlandet

08.30-10.00: Kampen om føttene: Speed-dating - fotterapeut, nevrolog, karkirurg, diabetessykepleier, ortoped, ortopediingeniør, endokrinolog, pasienten
Trine Finnes, endokrinolog, PhD, Sykehuset Innlandet

10.00-10.30 Nytt fra diabetesregisteret
John Graham Cooper, endokrinolog, medisinsk leder i Voksendiabetesregisteret

10.45-11.15 Hva skjer på årskontrollen?
John Graham Cooper, endokrinolog, medisinsk leder i Voksendiabetesregisteret

11.15-12.00: Antidiabetisk behandling til pasienter med DM type 2, kasuistikkbasert
Sigrid Sele Haugtomt, fastlege, Legehuset NOVA, Hamar

Lunsj

DEL 2 Insulin 101 år

Møteleder: Trine Finnes

12.45-13.30 Insulinpumper og kontinuerlig glukosemåling. Hva eksisterer der ute – og hvordan fungerer det?
Sverre Christian Christiansen, endokrinolog, førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

13.30-13.45: Praktisk om utlån ved behandlingshjelpemidler
Magne Roar Nordhus, seksjonsleder Behandlingshjelpemidler Sykehuset Innlandet

14.00-14.45: Kasuistikker med fokus på oppstart av insulin
Annlaug Skivenes, Diabetessykepleier og Trine E. Finnes, endokrinolog, PhD, Sykehuset Innlandet

14.45-15.30: «Alt om insulin» Historisk tilbakeblikk og dagens muligheter
Kåre Inge Birkeland, professor, Universitetet i Oslo

Deltageravgift

Helpensjon dag 1 m/overnatting og dagpakke dag 2       kr. 4900,-
Dagpakke begge dager                                                    kr. 2700,-
Dagpakke dag 1 eller dag 2.                                            kr. 1300,-

Tellende timer

Kurset søkes godkjent som tellende timer for spesialist i allmennmedisin, valgfritt kurs for indremedisin og endokrinologi etter gammel ordning, kurspoeng for farmasøyter, klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere og klinisk sykepleie for sykepleiere.

Påmelding

Meld deg på Diabetesforum Innlandet innen 16. desember 2021.

Meld deg på