Denne dagen vil du møte andre i samme situasjon, og ha mulighet til å knytte kontakter på tvers av miljøene.
Ved framlegging av egen forskning vil det være seniorforskere til stede.

Målet for konferansen er

  • Å gi stipendiatene trening i å legge frem sine arbeider i trygge omgivelser med tilbakemelding fra seniorforskere.
  • At stipendiatene får råd og innspill til hvordan lese, skrive og publisere en vitenskapelig artikkel.
  • Å styrke det norske forskningsmiljøet innen diabetes.
  • Å støtte opp om morgendagens forskere.

Aktuelle temaer

  • Vi legger til rette for at du får legge fram ditt arbeid og øve i trygge omgivelser.
  • Du får råd til hvordan skrive en god vitenskapelig artikkel til publikasjon.
  • Du får tips til karrierevalg og veien videre etter ph.d.

Presentasjon av forskning ved stipendiatene:

For treningens skyld skal fremlegging foregå på engelsk. Abstraktene (på engelsk) vil bli samlet og gjort tilgjengelig for deltakerne på konferansen. Alle stipendiater får 10 minutter hver til sin presentasjon + 10 minutter til spørsmål og diskusjon.

For spørsmål

Kontakt organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen
Tlf.: 908 87 189 | E-post: heidi.henriksen@diabetes.no