Diabetesforum er Norges viktigste konferanse om diabetes. Her deler landets fremste fagfolk sin nyeste kunnskap om både forskning og nye behandlingsmetoder innen diabetes. I tillegg vil ledende internasjonale forskere bidra på konferansen.

Som følge av covid-19-pandemien arrangeres Diabetes 2021 digitalt. Les mer her

– Programmet er som vanlig svært innholdsrikt og variert, og vi har funnet gode digitale løsninger som skal gjøre det spennende å delta. Forskjellen fra tidligere er at deltakerne kan være med fra egne kontor eller hjemmefra. Fordelen er at det er tidsbesparende, og at flere derfor får mulighet til å delta, sier Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver i Diabetesforbundet.

knut-dahl-jorgensen.jpg
LEDER: Knut Dahl Jørgensen leder Nasjonalt Diabetesforum.

Imformasjon som kan brukes i praksis

Som tidligere består Diabetesforum av to deler. Forskningsforum arrangeres 27.–28. april, der ledende forskere presenterer det nyeste innen diabetesforskning. 28.–29. april arrangeres Fagforum, der du kan oppdatere deg på siste nytt innen behandling og oppfølging av personer med diabetes.

Årets program er lagt opp for å treffe alle faggrupper som jobber med diabetes. Den nyeste kunnskapen om diabetes og covid-19, forebygging av overvekt og behandlingsretningslinjer, er bare noen av temaene du kan velge å fordype deg i under Fagforum.

– Fagforum er en unik mulighet til å bli raskt og grundig oppdatert på det siste innen diabetesbehandling av Norges mest anerkjente spesialister, sier leder av Nasjonalt Diabetesforum, Knut Dahl Jørgensen.

Hvorfor delta på Diabetesforum 2021? Artikkelen fortsetter under videoen.

Anbefaler allmennleger å delta

Ett av målene med Diabetesforum er å gi helsepersonell konkret informasjon som de kan bruke i sin daglige behandling av pasienter. Stadig flere i Norge får diabetes type 2, og de aller fleste av disse får behandling hos fastlegen.

– Det kommer stadig nye medikamenter og behandlingsmetoder, og det er viktig at allmennleger holder seg oppdatert. I diabetesbehandlingen står opplæringen av pasientene og familiene deres sentralt, og på Diabetesforum vil man få presentert nyttige opplæringsprogram for både helsepersonell, pasienter og deres familier, sier Dahl-Jørgensen.

LEDER: Marte Kvittum Tangen leder Norsk forening for allmennmedisin.

Det vil bli søkt tellende timer/emnekurs for leger.

I tillegg til Helsedirektoratet er også Norsk forening for allmennmedisin medarrangør av Diabetesforum 2021. Leder i foreningen, og spesialist i allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen mener at det faglige innholdet i konferansen er solid, og oppfordrer derfor allmennleger til å delta.

─ Diabetes er en av de kroniske sykdommene fastlegene behandler hyppigst. Det har skjedd store endringer i diabetesbehandlingen og i retningslinjene de siste årene. Derfor vil det være av stor interesse for mange fastleger med faglig påfyll om diabetes, sier Tangen.

Om Diabetesforum 2021

  • På Diabetesforum 2021 får du siste nytt innen diabetesforskning og praktisk informasjon du kan bruke i behandlingen av personer med diabetes.
  • Konferansen blir digital grunnet covid-19-pandemien. Les mer om påmelding her
  • Som tidligere består Diabetesforum av to deler:
    • Forskningsforum arrangeres 27.–28. april: Ledende forskere presenterer det nyeste innen diabetesforskning.
    • Fagforum arrangeres 28.–29. april: Her kan du oppdatere deg på siste nytt innen behandling og oppfølging av personer med diabetes.
  • Det vil bli søkt tellende timer/emnekurs for leger.