Trond Geir Jenssen, overlege, dr. med., Oslo Universitetssykehus

Frida van Megen, klinisk ernæringsfysiolog, SI Hamar

Lars Krogvold, overlege og stipendiat, Oslo universitetssykehus

Elisabeth Qvigstad, overlege, Oslo universitetssykehus

Elisabeth Qvigstad, overlege, Oslo universitetssykehus

Nye nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes