– Kurset tar for seg glukosemåling ved diagnostikk, ved oppfølging av personer med diabetes og i akutte situasjoner, sier Thea Krogvig Bjørnstad, leder for e-læring i Noklus.

Legekontor som deltar i Noklus har gratis tilgang til kurset ved å logge seg inn på Min side på www.noklus.no.

Kurset er tilpasset helsepersonell som jobber på legekontor.

Et skjermbilde fra nettkurset
ENKELT: E-læringskurset i glukosemåling er spesielt rettet mot de som jobber på legekontor. Legekontor som deltar i Noklus har gratis tilgang til kurset ved å logge seg inn på Min side på www.noklus.no.

– Nytt for legekontorene er muligheten til å bruke legekontorets glukoseinstrument til diagnostikk av svangerskapsdiabetes. Tidligere var anbefalingen å sende prøvene til samarbeidende laboratorium for analysering, men med et godt kvalitetssikret glukoseinstrument kan prøvene nå analyseres på legekontoret. Kurset gir god kunnskap om hvordan man kan stole på og sikre at resultatet av glukosemålingen blir korrekt, sier Bjørnstad.

Teori og praksis

Kurset består av fem kapitler og starter med teori som etter hvert knyttes til praksis gjennom pasienthistorier.

– Det første kapittelet gir en kort innføring i hvordan glukose reguleres i kroppen, hva som er normale/lave/høye glukoseverdier og om de ulike typene diabetes. Deretter følger et kapittel om selve glukosemålingen, hvilke instrumenter og utstyr som bør benyttes og om feilkilder som kan påvirke prøvesvaret.

De tre siste kapitlene har en mer praktisk tilnærming til glukosemåling og inneholder pasienthistorier og problemstillinger som kursdeltaker må ta stilling til. Her møter man pasienter som enten får stilt diagnose, trenger oppfølging av sin diabetes eller oppsøker legekontoret på grunn av akutt sykdom eller forverring.

Kursbevis

Underveis i kurset løser deltakerne oppgaver, og til slutt er det kursprøve. Etter fullført kurs får deltakerne kursbevis som dokumenterer kompetansehevingen.

For Noklus har koronapandemien ført til et oppsving for e-læringskursene.

–  Da pandemien kom, måtte Noklus legge fysiske kurs på vent og satse på digitale undervisningstilbud. E-læring ble en stor suksess og i 2020 ble det gjennomført hele 26.000 Noklus e-læringskurs. Trenden fortsatte i 2021, med nærmere 24.000 gjennomførte kurs, sier Bjørnstad.

Og et slikt kurs kan være praktisk for mange, sier Bjørnstad.

– E-læring er fleksibelt og kan tas akkurat når det passer den enkelte. Det tillater læring i eget tempo, og er tid – og kostnadsbesparende – man behøver ikke reise noe sted. Det eneste man trenger er PC, nettbrett eller smarttelefon og tilgang til internett.

Flere kurs kommer

Noklus planlegger flere tilsvarende kurs fremover. Kurs om glukosemåling i hjemmetjenesten lanseres i løpet av februar. Om ikke lenge kommer også kurs om glukosemåling i sykehjem, og etter hvert glukosemåling tilpasset legevakt.