Å mestre et liv med diabetes krever mye. Derfor er det avgjørende at personer med diabetes møter helsepersonell som har kunnskapen de trenger for å gjøre hverdagen tryggere og enklere − både for dem selv og for pasientene. Tidligere undersøkelser viser at flere ansatte på sykehjem mangler kunnskap om diabetes.  

Visste du for eksempel at høyt og lavt blodsukker kan forsterke symptomene på andre sykdommer hos eldre? 

– Det er viktig at sykepleiere i primærhelsetjenesten har grunnleggende kunnskap om diabetes. Sannsynligheten er nemlig stor for at de vil møte  personer med diabetes i sin jobb, Gry Lillejordet, diabetessykepleier i Diabetesforbundet.  

– De bør for eksempel vite forskjellen på diabetes type 1 og type 2,  som ofte krever helt ulik behandling. Å vite hva som er akseptabelt blodsukker, symptomer og så videre er også grunnleggende kunnskap som det er viktig å vite nok om, fortsetter Lillejordet.

Grunnleggende kunnskap 

webinaret, som ble vist 12. mai, gir diabetessykepleierne Gry Lillejordet og Ann-Karin Andorsen en rask innføring i grunnleggende diabeteskunnskap hvor pasienten er i fokus. 

Du får også informasjon om et verktøy som gjør hverdagen tryggere og enklere for både deg og pasienten, enten du jobber på institusjon eller i hjemmebaserte tjenester. Webinaret er gratis.  

Sjekk ut Min diabeteshverdag  

Vil du lære mer?  

Min diabeteshverdag er materiell som har som mål å skape økt trygghet for beboere med diabetes, de pårørende og de ansatte på institusjonen. Ved hjelp av verktøy som er enkle i bruk, får dere som ansatte mulighet til å individualisere behandlingen. Dette kan bidra til å gjøre en hektisk arbeidsdag litt lettere for de ansatte.