Årlig foretas det 400 - 500 fotamputasjoner på grunn av diabetes, og de aller fleste kunne vært unngått med forebyggende tiltak og god behandling. Ti organisasjoner gikk sammen om en erklæring for å få ned antallet fotkomplikasjoner på personer med diabetes.

Erklæringen ble underskrevet 27.10.05.

Ved å trykke her finner du erklæringen i sin helhet i word-format.

Ved å trykke her finner du erklæringen i pdf-format.

Les også revidert versjon av Praktiske retningslinjer - den diabetiske fot, Norsk Interessefaggruppe For Sårheling og Norges Diabetesforbund, 2001