Reisestipend

For 2024 er det besluttet å dele ut midler fra Diabetesforbundets forskningsfond til reise for deltakelse i nasjonale og i internasjonale kongresser og møter om diabetes og beslektede emner.

Senest to måneder etter avsluttet reise, skal en reiserapport sendes Diabetesforbundet.

Last ned søknadsskjema

Søknaden sendes til post@diabetes.no og merkes "Søknad på reisestipend for helsepersonell".

Søknadsfristen er 1. mai.