Reisestipend

Fra Diabetesforbundets forskningsfond kan det i 2022 deles ut inntil kr 200.000*,- til reise for deltakelse i nasjonale og i internasjonale kongresser og møter om diabetes og beslektede emner. Dokumentasjon av aktiv møtedeltakelse i form av presentasjon av egen forskning gis prioritet i søknadsvurderingen.

Senest to måneder etter avsluttet reise, skal en reiserapport sendes Diabetesforbundet.

Søknaden sendes til post@diabetes.no og merkes "Søknad på reisestipend for helsepersonell".

Søknadsfristen er 1.februar hvert år.

*Med forbehold om godkjenning fra Sentralstyret.