Forskningsrådet har faste søknadsfrister medio februar, juni og oktober. Avvikende frister kan forekomme i særskilte tilfeller. Enkelte programmer/aktiviteter har løpende søknadsfrist.

Forskningsrådet har egne sider for hvordan man skal søke midler av forskningsrådet. Her finner du informasjon om alle midler som lyses ut, søknadsskjema, tilgjengelige midler, satser m.m. Du kan også søke på programmer og aktiviteter i en egen søkeboks.

eSøknad
Alle søknader til Norges forskningsråd skrives i eSøknad og sendes inn direkte (via nett). eSøknad er et elektronisk søknadsverktøy som gjør at hver enkelt søknad kan tilpasses behovet og søknadsskjemaet blir enklere, bedre og mer relevant. Les mer om eSøknad her.

På Norges forskningsråds hovednettsider, finnes forøvrig også mye interessant informasjon om prosjektene de støtter, i tillegg til forskningsnyheter, bibliotek m.m.