Støtte til utviklingsmidler

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Det stilles høye krav til kvaliteten på søknadene for å sikre at prosjektene blir gjennomført. Diabetesforbundet har derfor egne frister slik at vi kan bistå deg i søknadsprosessen. Stiftelsen Dam har innført en prekvalifiseringsrunde hvor søker sender inn en skisse til stiftelsen via søkerorganisasjonen. Dette gjøres først og fremst for å spare søker for arbeid, men også for å sikre at prosjektene er av høy kvalitet.

Vi i Diabetesforbundet sender gjerne inn en skissesøknad til Stiftelsen Dam, men for at vi skal ta en vurdering om utviklingsprosjektet er relevant for diabetessaken og Diabetesforbundet, ber vi om en pre-skissesøknad. Denne prosessen vil sikre at alle kandidater får samme vurdering og behandling. Du finner malen for pre-skissesøknad her. Du kan lese om prosessen med pre-skissesøknad i selve dokumentet og på nettsiden vår.

Frister

 • 15. september: søknadsskjema på damnett.no er tilgjengelig. Og skisse kan legges inn etter godkjent pre-skissesøknad. Se beskrivelse av innhold til skissen: Utlysning - Stiftelsen Dam.
 • 1. oktober: frist for å sende pre-skissesøknad til sekretariatet, med påfølgende intern vurdering
 • 15. oktober: intern søknadsfrist.1.runde/skisse, ved gjennomslag på pre-skissesøknad
 • 16. oktober -31. oktober: søknader vurderes internt. (1.runde/skisse)
 • 1. november -10. november: søker får mulighet for siste justeringer (1.runde/skisse)
 • 6. februar: svar på søknad (1.runde/skisse)
 • 1. mars: intern søknadsfrist (2.runde/full søknad)
 • 2. mars -17. mars: søknader vurderes internt. (2.runde/full søknad)
 • 18. mars -27. mars: søker får mulighet for siste justeringer (2.runde/full søknad)
 • 15. juni: offentliggjøring av tildeling

Søknad og vurdering

Hvis pre-skissesøknaden godkjennes internt i Diabetesforbundet og er innenfor retningslinjene til Dam for utviklingsprosjekter, vil det opprettes en søkerprofil til søker i Damnett. Søker får mulighet til å skrive en skissesøknad, og denne blir sendt inn til Stiftelsen Dam for vurdering.

Damnett er Stiftelsen Dam sin egen side for søkere, prosjektledere og koordinatorer. Her legges den elektroniske søknaden inn, med alle vedlegg. I søknadsprosessen tilbyr vi å lese igjennom søknaden og gi tilbakemelding og bistand til søkere, både faglig og teknisk.

Fagpersoner i Stiftelsen Dam følger følgende kriterier ved vurdering:

 • Soliditet: Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.  

 • Virkning: Potensielle virkninger og effekter av det foreslåtte prosjektet. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.

 • Gjennomføring: Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring. 

 

Stiftelsen Dams prioriteringer  

 • I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse: 
  • Frivillighet – både prosjekter med høy grad av frivillighet og prosjekter som har frivillighet som tema 
  • Brukermedvirkning – både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker 
  • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet 

Du kan lese mer om søknadsbehandlingen til Stiftelsen Dam under punkt 6 her.

Vi hjelper deg

Diabetesforbundet ønsker å hjelpe deg med å skrive en god søknad.

Dersom du har et prosjekt som er innenfor retningslinjene til Stiftelsen Dam for utvikling, så ta gjerne kontakt med oss på e-post: ina.jakobsen@diabetes.no