Gratulerer med tildeling for 2024

Gratulerer til Mari Fløde, som ble tildelt 75 000 kroner fra stiftelsen i 2024!

Fløde er Stipendiat / PhD student ved Institutt for helse og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet. 

Mari Fløde

Hun fikk midlene til sitt forskningsprosjekt «Behandling og oppfølging av heimebuande eldre med diabetes, med spesielt fokus på hypoglykemi og dokumentasjon.»

Hensikten med prosjektet er å undersøke kognitiv status, ernæringsstatus og påverknaden av hjelpebehovet på glykemisk kontroll og hypoglykemi hos eldre med diabetes som bur heime. Studien vil også gje ein grundig beskriving av dokumentasjonen, rutinane for blodsukkermålingar, refleksjonane og påfølgjande handlingane knytt til målte blodsukkerverdiar hos eldre med diabetes som mottek heimesjukepleie.

 

Kriterier

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon. Prosjektleder (søker) må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen fra søknadstidspunktet og ut hele prosjektperioden. Søknadene blir vurdert etter kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasienter med diabetes.

Det gjøres oppmerksom på at plan for brukermedvirkning inngår som element i prosjektbeskrivelsen og vil være en del av søknadsvurderingen. I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. 

Søknaden

Tildelingen for 2024 er nå gjennomført

Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse med tidsplan og budsjett/plan for disponering av midlene (totalt maks. 2 sider), CV med publikasjonsliste for søker (og evt. nære samarbeidspartnere) og en beskrivelse av forskningsgruppen/forskningsmiljøet.

Søknad sendes til post@diabetes.no