Reisestipend

Fra Diabetesforbundets forskningsfond kan det i 2022 deles ut inntil kr 200.000*,- til reise for deltakelse i nasjonale og i internasjonale kongresser og møter om diabetes og beslektede emner. Dokumentasjon av aktiv møtedeltakelse i form av presentasjon av egen forskning gis prioritet i søknadsvurderingen.

Senest to måneder etter avsluttet reise, skal en reiserapport sendes Diabetesforbundet.

Last ned søknadsskjema for reisestipend 2022.

Søknaden sendes til post@diabetes.no og merkes "Søknad på reisestipend for helsepersonell".

Søknadsfristen er 1.februar 2022.

*Med forbehold om godkjenning fra Sentralstyret.