Reisestipend

Helsepersonell som skal delta på kongresser eller studiebesøk rettet mot diabetesforskning og diabetesomsorg, kan søke Diabetesforbundets reisestipend.

Fra Diabetesforbundets forskningsfond kan det i 2021 deles ut inntil kr 200.000*,- til reise for deltakelse i nasjonale og i internasjonale kongresser og møter om diabetes og beslektede emner. Dokumentasjon av aktiv møtedeltakelse (for eksempel presentasjon av egen forskning) teller positivt i søknadsvurderingen.

Senest to måneder etter avsluttet reise, skal en reiserapport sendes Diabetesforbundet.

Last ned søknadsskjema for reisestipend 2021.

Søknaden sendes til post@diabetes.no og og merkes "Søknad på reisestipend for helsepersonell".

Søknadsfristen er 1.februar 2021.

*Med forbehold om godkjenning fra Sentralstyret.