Støtte til forskningsprosjekter

Stiftelsen Dam er en sentral aktør innen frivillighet og helse, som bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Det stilles høye krav til kvaliteten på søknadene for å sikre at prosjektene blir gjennomført og Diabetesforbundet har derfor egne frister slik at vi kan bistå deg i søknadsprosessen. Stiftelsen Dam har innført en prekvalifiseringsrunde hvor søker sender inn en skisse til stiftelsen via søkerorganisasjonen. Dette gjøres først og fremst for å spare søker for arbeid, men også for å sikre at valget av prosjekter er av høy kvalitet.

Vi i Diabetesforbundet sender gjerne inn en skissesøknad til Stiftelsen Dam, men for at vi skal ta en vurdering om forskningen er knyttet til diabetes trenger vi en pre-skissesøknad. Du finner pre-skissesøknaden her

Et av hovedmålene til Dam er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Dam satser på forskning på og i kommunehelsetjenesten, og på samhandling.

Frister 

  • 15. november: Søknadsskjema på damnett.no er tilgjengelig og skisse kan legges inn etter godkjent pre-skissesøknad. Se beskrivelse av innhold til skissen: Utlysning - Stiftelsen Dam
  • 15. desember: Pre-skissesøknad frist
  • 20. januar: Intern søknadsfrist
  • 14. april: Svar på søknad
  • 20. mai: Intern søknadsfrist, utvidet søknad
  • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling
  • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Søknad og vurdering

Hvis utkastet (skissen) er et prosjekt Diabetesforbundet ønsker å stille seg bak og er innenfor retningslinjene til Dam for forskningsprosjekter, blir det opprettet en søkerprofil til deg i Damnett og skissen sendes inn til Stiftelsen Dam for vurdering.

Damnett er Stiftelsen Dam sin egen side for søkere, prosjektledere og koordinatorer. Her legges den elektroniske søknaden inn, med alle vedlegg.

Før full søknad går til Stiftelsen Dam for endelig vurdering, sendes den (med alle vedlegg, CV for både forsker og hovedveileder, samarbeidserklæringer, budsjett og lignende) til Diabetesforbundets medisinske fagråd for en gjennomgang innen den endelige søknaden videresendes til Stiftelsen Dam (10. juni).

Når Stiftelsen Dam sitt faglige utvalg ser på skissen, blir den vurdert ut fra følgene punkter

  • Soliditet: Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
  • Virkning: Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
  • Gjennomføring: Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.

Vi hjelper deg

Det er en relativt stor jobb å skrive en god søknad og Diabetesforbundet ønsker å bistå i søknadsprosessen der det lar seg gjøre.

Om du har et prosjekt som er innenfor retningslinjene til Stiftelsen Dam for forskning, så ta gjerne kontakt med oss på epost: betul.cokluk@diabetes.no