14. november 1891 kom Frederick Grant Banting til verden i småbyen Alliston i Canada. Den dagen visste ingen at denne gutten skulle bli sentral i en av historiens viktigste medisinske oppdagelser.

Før oppdagelsen av insulin, var diabetes type 1 en dødsdom. Men for snart 100 år siden kom redningen i form av fremstilt insulin som kunne injiseres i menneskekroppen. Banting var en av nøkkelspillerne i forskningen, og i dag markerer vi fødselsdagen hans som Verdens diabetesdag.

100-årsfeiring over tre år

I 2021 feiret vi at det var 100 år siden oppdagelsen av insulinet. Men også året etter var en hundreårsfeiring. Det var nemlig først den 11. januar 1922 – datoen vi feirer som «insulinets dag» – at forskerne ga første dose av insulin som behandling til et menneske. Men det gikk enda noen dager før de klarte å utvikle et ekstrakt av insulin som var rent nok til å virke effektivt uten allergisk reaksjon. Denne æren tilhører i hovedsak James Collip, en biokjemiker som er blitt litt bortglemt i oppdagelsen av insulinet.

Det var Fredrick Banting og hans veileder ved Universitetet i Toronto, John Macleod, som mottok Nobelpris for oppdagelsen av insulin. Banting delte prispengene med sin forskningsassistent Charles Best, mens Macleod delte med James Collip. Visstnok var det en del kniving og mistillit mellom de fire mennene som i ettertid har fått æren for oppdagelsen av insulinet.

Fra venstre: James Collip, Charles Best og John Macleoud, tre menn som også hver på sin måte bidro i oppdagelsen av insulinet. Foto: University of Toronto

2023 er på mange måter også et år for å feire. Det var nemlig i 2023 at Banting og Macleoud mottok Nobelprisen i medisin. 2023 var også året da den første nordmannen fikk den livreddende behandlingen. 

FN-dag siden 2006

Men selv om æren er delt, var det altså Frederick Banting som fikk sin bursdag valgt da Verdens diabetesdag ble opprettet. Det var Banting som var initiativtakeren og forskningslederen.

Markeringen ble skapt i 1991 av International Diabetes Federation, IDF, og Verdens helseorganisasjon, WHO. De så med bekymring på trenden som fortsatt utvikler seg – at stadig flere får diabetes type 2 – og ønsket å sette særlig søkelys på diabetes. Dagen ble en offisiell FN-dag i 2006, og gir global oppmerksomhet til diabetes, spesielt til bevisstgjøring rundt sykdommen og forebygging av diabetes type 2.

Den blå sirkelen – Unite for diabetes – er et globalt symbol for diabetes og logoen til Verdens diabetesdag. Sirkelen skal representere liv, helse og forening, mens blåfargen imiterer himmelen, og er FN-sambandets forenende farge.

Kilder: Sciencehistory, IDF, CBCWikipedia