Meld deg på innen 12. april:

Stipendiatkonferansen 2018 26. – 27. april

Diabetesforbundet har tradisjon for å støtte opp om morgendagens forskere, og vi ønsker alle stipendiater velkommen til konferanse i Oslo 26. – 27. april 2018.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Konferansen passer for alle stipendiater som forsker på diabetesrelaterte temaer.

Frist for påmelding er utsatt til 12.april - påmeldingsskjema nederst på denne siden. 

Målet for konferansen er
• å gi stipendiatene trening i å legge frem sine arbeider i trygge
omgivelser med tilbakemelding fra seniorforskere.
• at stipendiatene får råd og innspill til hvordan lese, skrive og
publisere en vitenskapelig artikkel.
• å styrke det norske forskningsmiljøet innen diabetes.
• støtte opp om morgendagens forskere.

Årets konferanse byr på et spennende program. Seniorforskere og
representanter fra medisinsk fagråd i Diabetesforbundet vil være
til stede for å gi råd og veiledning.

Aktuelle temaer
• Presentasjonsteknikk
• Visualisering av forskning
• Mentorseanse, karrieremuligheter og veien videre

Se program her

Abstrakt:

På konferansen er det satt av tid til presentasjon av forskning ved stipendiatene. Vi vil dele inn foredragene til stipendiatene i paralleller, og på hver parallell vil det være seniorforskere tilstede.
For treningens skyld skal framlegging foregå på engelsk. Abstrakt (på engelsk) vil bli samlet og gjort tilgjengelig for deltakerne på konferansen. Alle stipendiater får 10 minutter hver til sin presentasjon + 10 minutter til spørsmål og diskusjon. Frist innsending av abstrakt er utsatt til 12. april, og du sender det på mail til heidi.henriksen@diabetes.no

Last ned abstrakskjema.

 

For spørsmål
Kontakt organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen
Tlf.: 908 87 189 | E-post: heidi.henriksen@diabetes.no

 

.

Påmeldingsskjema Stipendiatkonferansen 2018

Egenandel:
Flybillett:
Ønsker overnatting?
Abstrakt: